Print Thứ Ba, 18/04/2023 11:10 Gốc

Trong phiên họp sáng 18/4, dưới dự điều hành của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, kỳ họp đã nghe các báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình kỳ họp các Tờ trình của UBND thành phố về: Dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Vạn Mỹ; Chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực bến xe Lạc Long cũ; Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm-giai đoạn 1; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.
Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố và đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp các Tờ trình của UBND thành phố về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2023; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng/Quân khu 3; Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023; Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra về các nội dung trên.

Đại biểu HĐND thành phố thảo luận tại Kỳ họp.

Sau khi các các báo cáo, Tờ trình tại kỳ họp, thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND thành phố thể hiện sự nhất trí với các nội dung trình. Đồng thời bày tỏ quan tâm đến các vấn đề như: Đảm bảo việc bố trí người dân tại chung cư cũ Vạn Mỹ tại nơi ở mới trong năm 2025; nội dung dự án cải tạo hè, đường 16 tuyến đường nội đô thành phố; việc tổ chức tái định cư phục vụ Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực Bến xe Lạc Long cũ; việc ban hành Kế hoạch sử dụng đất còn chậm; việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023 trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng; nhiều nhiệm vụ phát sinh về chi ngân sách cần trình HĐND thành phố…

Trong phần thảo luận, các đồng chí Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã phát biểu giải trình bổ sung về các vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố quan tâm.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận các ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND thành phố. Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu sát với các nội dung được trình tại Kỳ họp. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố để hoàn thiện hồ sơ trình tại Kỳ họp; các Ban HĐND thành phố chủ trì, biên soạn, bổ sung các các ý kiến của đại biểu giải trình để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác