Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:11

Thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng với việc đẩy mạnh đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn như: phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp; những năm qua, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KHCN; đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn.

  Đẩy mạnh xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Theo đó, giai đoạn 2008-2017, ngân sách khoa học, công nghệ thành phố dành khoảng 30% (tương ứng 11,27 tỷ đồng) đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Toàn thành phố đã xây dựng trên 3.500 mô hình tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề nông thôn; hướng dẫn nông dân tự xây dựng trên 3.000 mô hình; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Ở lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, thành phố đã từng bước đầu tư, nâng cao năng lực, trình độ, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo cho  59 cơ sở dạy nghề và thực hiện 18 đề án đào tạo nghề phi nông nghiệp như: cơ khí, điêu khắc gỗ, sơn mài, may công nghiệp…, cho 5.545 lao động nông thôn.

Tổ chức hơn 20 nghìn lớp khuyến nông đào tạo, tập huấn cho hơn 700 nghìn lượt nông dân, ngư dân; 1.800 lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho gần 100 nghìn lượt khuyến nông viên, cán bộ xã, phường, hợp tác xã. Trung bình mỗi năm, dạy nghề cho khoảng 25.100 lao động nông thôn; trong số đó, có 80 đến 90% có việc làm sau đào tạo.

KC – An ninh Hải Phòng 19/12/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Xây dựng trên 3.500 mô hình tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, thủy sản
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác