Print Thứ Năm, 22/10/2020 12:30 Gốc

Sáng 22/10, tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường biển tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ biển theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW. PGS.TS Trần Đình Lân và ThS. Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học; lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội thảo.

Hải Phòng là thành phố Cảng, là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là nơi có vị trí đặc biệt về quốc phòng-an ninh; một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; một trọng điểm kinh tế biển. Thành phố Hải Phòng đã tạo cơ sở khoa học cho việc ứng dụng, triển khai mạnh mẽ các công nghệ biển hiện đại vào sự phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của các ngành kinh tế biển trọng yếu, bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện tốt quản lý và điều tra nghiên cứu về biển.

Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh cùng những kết quả đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói chung, khoa học và công nghệ biển nói riêng, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu tổng quát về xây dựng và phát triển thành phố, trong đó nêu rõ: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, kinh tế biển…”.

Tại Hội thảo các đại biểu đã trình bày các báo cáo: Khoa học và công nghệ biển: Giải pháp thúc đẩy phát triển đạt tầm quốc tế tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Thực trạng, định hướng phát triển khoa học công nghệ biển tại thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Hải phòng trở thành trung tâm khoa học về biển của các nước; Thực trạng và định hướng phát triển khoa học và công nghệ biển xứng tầm quốc tế tại Viện Nghiên cứu Hải sản; Phát triển khoa học và công nghệ biển hướng tới sự nghiệp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp nhằm xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ biển.

Thạc sĩ Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thạc sĩ Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố nhấn mạnh: để đưa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước; Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 8/7/2019 đề ra 15 nhiệm vụ, trong đó nêu rõ nhiệm vụ “Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học-công nghệ biển cả nước”.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung chính: tổng kết, đánh giá thực trạng đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ biển trên địa bàn thành phố; định hướng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước; đề xuất giải pháp xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ biển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác