Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:16

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, cuộc vận động (CVĐ) lớn: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” qua 1 năm triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự đi vào thực tiễn chiến đấu, công tác và nếp sống, nếp sinh hoạt thường nhật của CBCS – CATP Cảng.

Biến nhận thức thành hành động thiết thực, hiệu quả lớn nhất mang lại từ CVĐ là Công an các đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn thành phố đã có bước chuyển mình mới rất đáng ghi nhận về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trước công việc và trước dân; đặc biệt đã từng bước xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Mới được triển khai trong vòng 1 năm, song CVĐ lớn do Bộ Công an phát động đã mang lại một khí thế thi đua mới sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CATP. Một cảm nhận rất rõ, năm qua – nhất là những tháng đầu của năm 2018, tập thể CBCS từ các đơn vị nghiệp vụ của CATP tới Công an các quận, phường, huyện, xã đã có sự chuyển biến sâu sắc cả trong nhận thức đến hành động, tập trung cao độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Qua thực tiễn triển khai CVĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh, tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm cũng như tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của CVĐ, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ, ngay sau lễ phát động, học tập, rút kinh nghiệm từ hai đơn vị làm điểm là Công an quận Ngô Quyền và Phòng PC67, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung cao chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 3 nội dung lớn CVĐ đã đề ra. Đây cũng là dịp để toàn lực lượng CATP học tập, quán triệt lại một cách sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Đáng nói, các nội dung, biện pháp thực hiện CVĐ luôn được lồng ghép trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và mối quan hệ xã hội, sinh hoạt nơi cư trú; nhất là việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giao tiếp ứng xử văn hóa, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo, CVĐ đã thực sự đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của công an các đơn vị, địa phương.

Hiệu quả tích cực trên càng được minh chứng rõ nét trong việc các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT. Các đơn vị đã chỉnh trang trụ sở, phòng tiếp dân, gắn biển hiệu, nội quy, thông báo cụ thể lịch tiếp dân và công khai các quy trình, thủ tục.

Quá trình xử lý giải quyết công việc tinh gọn, minh bạch, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân; duy trì đặt hòm thư góp ý, đường dây nóng, công khai rộng rãi số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy… để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời phát hiện kịp thời những sai phạm, thiếu sót để uốn nắn, khắc phục. Hầu hết Công an các đơn vị đã củng cố đội ngũ trực ban và CBCS làm công tác tiếp dân.

Đặc biệt, trong lĩnh vực tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; điều tra, truy bắt tội phạm cũng như công tác quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, trật tự công cộng luôn bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, tránh được các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Năm 2017, CAHP được bộ Công an phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính đạt loại xuất sắc, đứng thứ 2 trong 63 công an tỉnh, thành phố.

Một nét nổi bật nữa là toàn lực lượng CATP đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng ứng xử, tìm hiểu về CVĐ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các tiêu chí: phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ, bản lĩnh trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng; phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Từ đây đã xuất hiện nhiều đơn vị sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nổi bật là các mô hình, phần việc: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; tận tụy vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân” (Phòng PA92), “Đảng viên, CBCS CAQ Ngô Quyền đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, chuyên cần, hiệu quả” (CAQ Ngô Quyền), “Đoàn kết chặt, trách nhiệm cao, kỷ luật nghiêm, hiệu quả tốt” (Phòng PC64), phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ” của khối CSND, “Câu lạc bộ nghiệp vụ” của khối ANND, “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật” (Phòng PV19), “Phục vụ nhân dân tốt nhất, trả kết quả nhanh nhất” của CAQ Kiến An…

Để mở rộng kênh giám sát, Giám đốc CATP duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS và hoạt động của CATP.

Cũng từ đó, toàn lực lượng CATP nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công an; sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm những tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương…

Song song với các mặt công tác trên, CATP còn đặc biệt chú trọng tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND; chấn chỉnh ý thức chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, học tập, chiến đấu; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh chuyên trách.

Nhờ đó, việc chấp hành điều lệnh CAND trong CBCS có nhiều chuyển biến tích cực. Từng CBCS tự ý thức xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân.

Trong đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền thực hiện CVĐ, lực lượng CATP cũng rất quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân nhất là đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hóa… 100% CBCS đã đóng góp cho các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”…

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn thường xuyên tham gia tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…

Và hơn hết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đổi mới công tác quản lý cán bộ, việc bồi dưỡng,  xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; những biện pháp, cách làm hay trong thực hiện CVĐ được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

Báo An ninh Hải Phòng, Chương trình Truyền hình An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử CATP đã mở chuyên trang, chuyên mục “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm tuyên truyền đậm nét tình hình, kết quả triển khai CVĐ. Riêng Báo An ninh Hải Phòng đã có chuyên trang: “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ, chiến sỹ vừa hồng vừa chuyên”, mở và duy trì 2 chuyên mục: “Phong cách mới, hiệu quả mới”, “Điều lệnh là sức mạnh CAND” với 192 tin, bài, 138 ảnh về hoạt động của các đơn vị. Chương trình Truyền hình An ninh Hải Phòng đã phối hợp thực hiện, đăng tải 66 phóng sự, nhiều tin bài về Cuộc vận động… giúp thúc đẩy việc thực hiện CVĐ lên bước phát triển mới.

Biến nhận thức thành hành động – Đó đang là khẩu hiệu cho mỗi đơn vị, mỗi CBCS Công an Hải Phòng với tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp; là việc làm thiết thực nhất thể hiện bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, để lại ấn tượng trong lòng mỗi người dân thành phố Cảng.

Minh Phương – Báo an ninh Hải Phòng 16/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, công an Hải Phòng: Biến nhận thức thành hành động thiết thực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác