Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:45

Chiều 28-9, tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Sở Khoa học-Công nghệ (KH-CN) tổ chức hội thảo “Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp KH-CN”. 50 đại biểu đến từ các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hội thảo.


Đại diện Viện Nghiên cứu Hải sản giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển.


Giai đoạn 2013-2018, các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp KH-CN trên địa bàn thành phố thực hiện 206 nhiệm vụ khoa hoạc và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, trong đó 111 nhiệm vụ do các viện trung ương chủ trì, 92 nhiệm vụ do các trường chủ trì, 3 nhiệm vụ do các tổ chức KH-CN địa phương chù trì. Nguồn nhân lực chất lượng cao tương đối đông với 4.900 cán bộ KH-CN có trình độ đại học trở lên, trong đó có 248 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, 1.706 thạc sĩ…Tuy nhiên, các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp nhà nước, cấp bộ đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố chưa nhiều, chỉ chiếm 10,67%.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH-CN như: xây dựng mạng lưới kết nối các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp KH-CN, nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như tiếp thu các thành tựu nghiên cứu của viện, trường để nhân rộng và ứng dụng vào thực tiễn; xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN bảo đảm đơn giản, hiệu quả cao; nâng cao tiềm lực, cơ sở vật chất, định hướng nghiên cứu cần bám sát định hướng phát triển KH-CN của thành phố, nhu cầu thực tiễn, nhất là đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0…

Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển của Viện Nghiên cứu Hải sản; hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường đại học Hàng hải Việt Nam; mô hình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp của Công ty cổ phẩn Vilaco; giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ áp dụng vào sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông…

Báo Hải Phòng 28/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng mạng lưới kết nối nghiên cứu khoa học-công nghệ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác