Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:33

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018 – 2023, sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 tại Hà Nội. Nhân dịp này,  phóng viên Báo Hải Phòng phỏng vấn với đồng chí TỐNG VĂN BĂNG, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố về kết quả đạt được trong phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố chào mừng Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam cũng như kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội…

 

– Đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong phong trào thi đua CNVCLĐ thành phố chào mừng Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam?

 

Ngày 16-1-2018, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai kế hoạch số 08 về phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội 14 Công đoàn thành phố và tiến tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Đến nay, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của CNVCLĐ thành phố, tạo khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Cụ thể, đến hết tháng 7-2018, CNVCLĐ thành phố đóng góp 809 giải pháp, sáng kiến, trong đó, 59 giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNamtặng Bằng Lao động sáng tạo với tổng giá trị làm lợi hơn 61 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đăng ký thực hiện 183 công trình, sản phẩm với tổng giá trị gần 737 tỷ đồng; thành lập mới 76 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 6.400 đoàn viên công đoàn; giới thiệu 1.903 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng… 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 71% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 64% số doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ. Trong 9 tháng năm 2018, các cấp công đoàn ký kết 150 bản thỏa ước lao động tập thể, trong đó, 65 bản ký mới với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động….

 

Công nhân, viên chức, lao động thành phố sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội 12 công đoàn Việt Nam.

 

– Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tham dự Đại hội của công đoàn thành phố như thế nào?

 

Theo Quyết định số 1566 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 28-8, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam gồm 16 đại biểu chính thức. Trong đó, 13 đại biểu được bầu tại Đại hội 14 Công đoàn thành phố. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 12 trung tâm thảo luận (mỗi trung tâm 1-2 đại biểu tham gia), đóng góp ý kiến vào báo cáo của Ban chấp hành và Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thảo luận chuyên sâu nhằm đề ra các giải pháp, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Đến thời điểm này, các đại biểu chuẩn bị ý kiến tham gia tại trung tâm thảo luận chung quanh các giải pháp thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động; tích cực tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh… Chúng tôi tin tưởng, những ý kiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn, từ phong trào CNVCLĐ cũng như mong mỏi, kỳ vọng của đoàn viên, người lao động thành phố tới Đại hội được các đại biểu trình bày sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

 

– Các cấp công đoàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội 12 công đoàn Việt Nam, Đại hội 14 Công đoàn thành phố như thế nào?

 

Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đề ra các đột phá chiến lược: Chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức hoạt động các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn Việt Nam.

 

Trên tinh thần đó, Công đoàn thành phố phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, Đại hội 14 Công đoàn thành phố. Cụ thể, đến năm 2023 kết nạp ít nhất 70.000 đoàn viên; thành lập mới 600 công đoàn cơ sở trong đó phấn đấu hoàn thành thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp hoạt động ổn định có từ 20 lao động trở lên; giới thiệu ít nhất 15 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Phấn đấu 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (ít nhất 30% thỏa ước đạt loại B trở lên). Các cấp công đoàn thành phố có ít nhất 150 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện của đất nước, thành phố, tổ chức Công đoàn; ít nhất 200 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn, hằng năm có từ 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh….

 

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Mai Dung
 thực hiện – Báo Hải Phòng 24/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác