Print Thứ Sáu, 08/11/2019 10:26

Chiều 7-11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 19-7-2019 của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Nghị quyết 19 của HĐND TP quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ; hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất, thu mua sản phẩm và tổ chức thực hiện.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư tổ chức sản xuất trong vùng sản xuất tập trung cung cấp cho doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản (người sản xuất) và HTX, tổ hợp tác thực hiện tổ chức quản lý sản xuất, thu mua sản phẩm trong vùng sản xuất tập trung cung cấp cho doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản (người tổ chức sản xuất). Việc hỗ trợ chỉ được triển khai cho người sản xuất, người tổ chức sản xuất trong vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có diện tích tối thiểu là 5ha, đáp ứng đầy đủ các điểu kiện tương ứng của từng chính sách cụ thể.

Về hỗ trợ giống, phân bón, thành phố hỗ trợ cho người sản xuất lần trồng mới 100% hạt giống (cây giống) cho vụ đầu đối với cây rau và 100% cây giống (hạt giống) cho lần đầu trồng cây ăn quả; hỗ trợ 50% phân bón trong năm đầu đối với cây ăn quả trồng mới và trong một vụ trồng mới đối với cây rau. Hỗ trợ cho người sản xuất 100% lãi suất vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất rau, quả; mức lãi suất được hỗ trợ không vượt quá 10%/năm. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ khi vốn vay được giải ngân…

Về hỗ trợ tổ chức quản lý sản xuất, thu mua sản phẩm, thành phố hỗ trợ cho người tổ chức sản xuất chi phí tổ chức quản lý sản xuất và thu mua sản phẩm là 2 triệu đồng/ha/năm, trong 5 năm đầu đối với cây ăn quả, 5 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu đối với cây rau. Điều kiện hỗ trợ là người sản xuất phải có hợp đồng liên kết tổ chức sản xuất, thu mua gắn với tiêu thụ sản phẩm trong các vùng sản xuất tập trung với người sản xuất, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản theo quy định…

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hiện trạng sản xuất rau, quả (loại cây, diện tích) tại các địa phương trên địa bàn thành phố, kế hoạch xây dựng các vùng trồng nguyên liệu cho nhà máy chế biến rau củ quả HAPHOFOOP; kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu năm 2020; hướng dẫn triển khai Nghị quyết…

Đây sẽ là cơ sở để ngành nông nghiệp tham mưu cho UBND TP xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 19 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác