Print Thứ Ba, 16/03/2021 14:47 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khảo sát, lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu; Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương và dự toán Hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định báo cáo UBND thành phố; Công an thành phố phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự xác định dữ liệu về dân cư có thể chia sẻ từ Cổng Thông tin điện tử của thành phố đảm bảo các dữ liệu số hóa mới không trùng lặp các trường dữ liệu sẵn có.

Việc áp dụng CNTT trong quản lý công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý công dân nhập ngũ. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, hiện nay quá trình quản lý thông tin, tuyển chọn hồ sơ, thống kê và báo cáo số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn thành phố đang thực hiện thủ công, chưa áp dụng CNTT nên còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, sai sót, thất lạc thông tin… Do đó, việc áp dụng CNTT trong quản lý công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn thành phố sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý công dân nhập ngũ.

Hiện, Công an thành phố đang triển khai, sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, tiến hành tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử của thành phố để các cấp, các ngành sử dụng chung theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ. Như vậy, các dữ liệu về dân cư trên Cổng thông tin điện tử có thể chia sẻ để xây dựng, vận hành Hệ thống, phù hợp với cấu trúc chính quyền điện tử của thành phố.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác