Print Thứ Sáu, 01/04/2022 07:30 Gốc

Nhằm phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số thành phố, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 81/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về vai trò và ý nghĩa của Đề án. Chủ động xây dựng và tổ chức Kế hoạch tại địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị…

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phải triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; thường xuyên theo dõi, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025, phấn đấu mục tiêu mọi người dân được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; 70% người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng…; hoàn thiện và thí điểm triển khai mô hình “Giáo dục Đại học số” tại một số cơ sở giáo dục đại học, khuyến khích các trường đại học dân lập tham gia thí điểm triển khai mô hình; đào tạo Kỹ sư, Cử nhân, Cử nhân thực hành chất lượng cao chuyên ngành Công nghệ số tại các trường Đại học, Cao đẳng có thế mạnh trong đào tạo về chuyển đổi số; tối thiểu 80% xã, phường, thị trấn thuộc quận/huyện được phủ sóng wifi miễn phí phục vụ cho công việc và học tập….

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 81/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng đội ngũ thành viên đến tận cấp cơ sở được đào tạo kỹ năng bài bản, làm lực lượng nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác