Print Thứ Bảy, 23/05/2020 11:53 Gốc

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 có 52 đồng chí; sẽ có 350 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16.

Sáng 22-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 thảo luận, cho ý kiến về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 15; phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; phương án sắp xếp cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy…

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16 có 52 đồng chí

Đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết công tác nhân sự đại hội 15; phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 (nhiệm kỳ 2020- 2025) của Đảng bộ thành phố. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố rất thành công trong công tác nhân sự, lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và năng lực tham gia BCH Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là nhân tố quyết định giúp thành phố thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố với nhiều kết quả nổi bật; đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Trước mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố những năm tới, trách nhiệm của BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15 là phải làm tốt công tác nhân sự Đại hội 16. Ủy viên Thành ủy khóa 16 phải là những đồng chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn; thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có khát vọng phát triển.

Về cơ cấu, nhân sự giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ thành phố khóa 16 ở các địa phương, đơn vị, lĩnh vực cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, bao gồm: khối công tác Đảng, khối công tác chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành tổng hợp, các ngành kinh tế, khối văn xã; nội chính; quận, huyện, Đảng bộ khối, khối doanh nghiệp.

Trên cơ sở phương hướng được Thành ủy thông qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các quy trình công tác nhân sự, xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 trình Thành ủy xem xét, quyết định trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo đúng quy định.


Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy thảo luận và nhất trí cao thông qua phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025. Cụ thể, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa 16 là 52 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 là 15 đồng chí. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 16 là 11 đồng chí.


Phân bổ đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố có nhiều điểm mới

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về phân bổ đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Theo đó, việc phân bổ đại biểu dự đại hội có nhiều nét mới như: tăng số lượng đại biểu tại các địa bàn, lĩnh vực có đông đảng viên; có nhiều đơn vị hành chính; đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu, lựa chọn đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành, trung thực, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, có uy tín, trí tuệ và khả năng đóng góp vào thành công của đại hội.

Hội nghị thống nhất cao thông qua số lượng đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố là 350 đại biểu. Trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu phân bổ cho 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy để bầu tại đại hội. Trên cơ sở số lượng đại biểu phân bổ được Thành ủy thông qua, các đảng bộ xây dựng đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố theo đúng định hướng, tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu.

Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới

Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị Thành ủy cũng nhất trí: Cùng với sắp xếp, bố trí, cần chú trọng thực hiện kịp thời chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Ngoài các cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ và thành phố, sẽ có những chính sách động viên thiết thực khác của thành phố. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ không tái cử để có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, đạt sự đồng thuận cao nhất.


Trên cơ sở các quy định chặt chẽ và cụ thể Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy quyết định: Các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy (gồm cả các đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 nhưng không đủ tuổi tái cử chức vụ lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021- 2026) thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị đang công tác ngay sau đại hội. Việc sắp xếp, bố trí thực hiện theo nguyên tắc:

Đối với các đồng chí còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu: căn cứ tình hình, nhu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương; căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và nguyện vọng của cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, bố trí công việc phù hợp hoặc đồng ý cho nghỉ hưu trước tuổi. Đối với các đồng chí còn thời gian công tác từ 7 tháng đến dưới 24 tháng, cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Đối với các đồng chí còn thời gian công tác dưới 7 tháng: giữ nguyên chế độ và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.


Thống nhất cao phương hướng nhân sự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định: Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa to lớn, là bước chuẩn bị quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đồng thuận, nhất trí cao phương hướng nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn. Đồng thời thống nhất số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; phương án sắp xếp, bố trí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới. Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhất trí phân bổ thêm 1 chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cho Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, nhưng tổng số lượng đại biểu dự đại hội không thay đổi.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố đạt kết quả rất tốt đẹp, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, năng động, sáng tạo đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra trên tất cả lĩnh vực. Niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc; không khí vui mừng, phấn khởi bao trùm toàn thành phố. Vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố và cấp ủy các địa phương, các ngành ngày càng được khẳng định, nâng cao, hiệu quả rõ nét. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa 15 luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đặc biệt luôn đoàn kết, lãnh đạo thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành điểm sáng của cả nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố thực sự công tâm, khách quan, dân chủ. Hơn 300 cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển đều đạt sự tín nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thành công này, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, lựa chọn đội ngũ cán bộ tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

Tin: Hồng Thanh – Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác