Print Thứ Tư, 10/06/2020 16:29 Gốc

UBND thành phố vừa có văn bản giao UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, căn cứ ý kiến của Sở Giao thông vận tải về phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn, nghiên cứu, xem xét tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn; Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan và UBND quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường, bàn phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn.

Khu II Đồ Sơn – Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Để tổ chức tuyến đường đi bộ đảm bảo đúng quy định, ổn định lâu dài, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn trên cơ sở phương án xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn đã lập, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thí điểm đường đi bộ tại khu II Đồ Sơn, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiên cứu, xem xét xây dựng tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ tại khu II Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác