Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương thành lập 2 quận mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố vừa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thủy Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định  pháp luật có liên quan, đề xuất, báo cáo UBND thành phố các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án thành lập các quận trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Căn cứ cho việc thành lập quận mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên là Quyết định số 1448/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung: “Dự kiến mở rộng 5 quận mới là Bến Rừng, Bắc Sông Cấm, Tây Bắc, An Dương, Tràng Cát – Cát Hải”. Theo đó, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên được quy hoạch thành lập 2 quận mới là Bắc Sông Cấm và Bến Rừng.

Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên – Ảnh: Hồng Phong

Huyện Thủy Nguyên hiện có 37 xã, thị trấn (35 xã và 2 thị trấn là Núi Đèo và Minh Đức), diện tích 240km2, dân số khoảng 322.464 người. Theo UBND thành phố, để đảm bảo các quy định của pháp luật, sẽ đề xuất trước mắt tập trung xây dựng Đề án thành lập quận Bắc Sông Cấm để phù hợp với tiến độ xây dựng Khu đô thị Bắc Sông Cấm và theo hướng xây dựng thành đơn vị hành chính quận loại 1. Việc thành lập quận Bến Rừng sẽ tiến hành sau khi đã hoàn thành việc thành lập quận Bắc Sông Cấm.

Theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc thành lập đơn vị hành chính quận thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng 29/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng Đề án thành lập 2 quận mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác