Print Thứ Ba, 04/08/2020 12:41 Gốc

Sáng 4/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác tổ chức Đại hội được thực hiện bảo đảm đúng các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Tham dự Đại hội có 197 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên thuộc 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3/8 – 4/8/2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội V đề ra, đạt những kết quả nổi bật. Các tổ chức đảng thuộc Khối đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện: Nền kinh tế thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có bước phát triển đột phá; sự nghiệp văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực; hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động, đồng hành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố báo cáo tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở, chú trọng văn bản hóa, kế hoạch hóa trong các khâu lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng; chia tách 2 tổ chức cơ sở đảng; sáp nhập 1 tổ chức cơ sở đảng; nâng cấp 3 tổ chức cơ sở đảng; chuyển giao 2 tổ chức cơ sở đảng; đổi tên 4 tổ chức cơ sở đảng; tiếp nhận 28 tổ chức đảng từ quận, huyện; giải thể 3 tổ chức cơ sở đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp 1.124 đảng viên mới, đạt 102,2% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong khối; lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 150 đảng viên trở lên, đảm bảo chất lượng. 100% chi bộ thuộc Đảng bộ Khối duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém; trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tối đa theo quy định. Phấn đấu hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm đạt tối đa theo quy định. Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Các đoàn thể chính trị trong khối tiếp tục phấn đấu, giữ vững danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua trong các tổ chức đoàn thể chính trị thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích và những đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém để Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Để Đại hội tiếp tục thảo luận, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề: Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, thành phố và của ngành để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bằng các kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể; nhất là việc quán triệt việc xây dựng các chương trình hành động để chỉ đạo phải kịp thời, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng để thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, đủ sức lãnh đạo đơn vị. Đảng bộ phải tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong công chức viên chức; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối để có biện pháp hoặc kịp thời đề xuất với thành phố kịp thời xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Có các giải pháp cụ thể thiết thực, phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Đảng bộ Khối cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, những gương cán bộ đảng viên tiêu biểu. Thường xuyên chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức Đảng; tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh, giữ vững đoàn kết nội bộ. Phát huy những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm bảo đảm cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội, tập trung cao vào những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; coi trọng kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, bổ khuyết chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm quy chế bầu cử; chọn lựa những đại biểu tâm huyết có điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI bảo đảm yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu các đại biểu đi dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố là những cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng bộ, có đủ năng lực tham gia đầy đủ vào các nội dung công việc và tích cực góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỷ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, chiều 3/8, Đại hội đã họp phiên trù bị bầu Đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, nội quy của Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác