Print Thứ Ba, 28/02/2023 10:55 Gốc

Để tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan; kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số tại thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 59/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền để người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án số 06/CP. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong).

Theo đó, nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt, chỉ đạo tới từng cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc về nhận thức rõ từng “điểm nghẽn” của thành phố, những điểm là nguy cơ thất bại Đề án 06/CP theo chức năng, lĩnh vực của từng ngành, từng đơn vị; xác định rõ lộ trình và nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án số 06/CP.

Tiếp tục thu thập, cập nhật kết nối “làm sạch” các dữ liệu của Bộ, ban, ngành trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư; đồng thời, duy trì thường xuyên bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch sống”. Đẩy mạnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ hiệu quả CCHC và Chuyển đổi số quốc gia.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu quốc gia khác, dữ liệu chuyên ngành; triển khai các TTHC thiết yếu còn lại, đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. Duy trì, bảo đảm các điều kiện về thiết bị, máy móc, đường truyền, an ninh an toàn kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với CSDL quốc gia về dân cư.

Tiếp tục cập nhật dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC. Nghiên cứu, đề xuất Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức sử dụng, khai thác dữ liệu dân cư trên Hệ thống giải quyết TTHC đã được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cán bộ tiếp dân tại bộ phận Một cửa và dịch vụ công trong việc thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử hoặc trong CSDL quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công.

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị ghi hình phục vụ phạt nguội để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Việc triển khai Kế hoạch cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xác định thành công của Đề án 06/CP là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 59/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xác định thành công của Đề án 06/CP là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác