Print Thứ Tư, 18/12/2019 11:42 Gốc

Sáng 18/12, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 – 2019) thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

10 năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cơ bản thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống cấp nước PCCC tại đô thị, khu công nghiệp. Các đơn vị đã bổ sung hàng nghìn nguồn nước, điểm lấy nước phục vụ cho công tác PCCC. Đồng thời đã làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mọi người, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, cơ quan doanh nghiệp về công tác PCCC nói chung và việc xây dựng nguồn nước phục vụ công tác PCCC nói riêng.

Từ năm 2009 đến tháng 10/2019, trên địa bàn thành phố có 1.718 trụ nước chữa cháy đô thị được lắp đặt, kết nối với hệ thống đường ống cấp nước của 9 nhà máy sản xuất nước, 8 trạm bơm tăng áp thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng quản lý. Ngoài ra còn có 13 trạm xử lý nước ở một số quận, huyện. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ, ao, kênh mương phục vụ điều hòa, thoát nước nhưng chưa quan tâm đến việc cải tạo bố trí bến lấy nước cho xe chữa cháy. Việc cấp nước PCCC tại 9 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng được công tác PCCC.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tuy nhiên, hiện nguồn nước phục vụ công tác PCCC chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; mặc dù có nhiều cố gắng nhưng công tác xây dựng các trụ cấp nước chữa cháy, bể nước chữa cháy chưa bảo đảm tiến độ như kế hoạch đề ra; tiến độ xây dựng các nguồn nước, điểm lấy nước phục vụ công tác PCCC chưa theo kịp tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân đã thực hiện tốt công tác PCCC trong 10 năm qua. Để tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nước PCCC cho khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Thông tư liên tịch số 04 và các văn bản về việc xây dựng nguồn nước chữa cháy; trong đó chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị; biểu dương các cấp, ngành, doanh nghiệp thực hiện tích cực; phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngay sau Hội nghị này, UBND các quận, huyện và Sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới; trong đó xác định rõ trách nhiệm, phạm vi, tiến độ thực hiện xây dựng, lắp đặt nguồn nước chữa cháy, coi đây là chỉ tiêu pháp lệnh, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị, nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy hoạch, chiến lược về công tác PCCC phù hợp với Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu mọi hoạt động PCCC, cứu nạn, cứu hộ phải được quan tâm tổ chức thực hiện từ cơ sở; tổ chức lực lượng kiểm tra, bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại đến nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; nghiên cứu, đề xuất cơ chế xã hội hóa phù hợp để xây dựng nguồn nước chữa cháy của thành phố đảm bảo ổn định, phù hợp. phối hợp với các cấp chính quyền, đơn vị đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, cố tình phá hoại, xâm phạm đến nguồn nước chữa cháy. Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị đề nghị, kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung còn bất cập, không phù hợp với thực tế trong Thông tư liên tịch số 04.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xác định rõ trách nhiệm, phạm vi, tiến độ thực hiện xây dựng, lắp đặt nguồn nước chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác