Print Thứ Sáu, 01/01/2021 12:00 Gốc

Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng là xã nằm trong quy hoạch thị trấn Núi Đèo và phần mở rộng được phê duyệt – nơi đây được đánh giá là khu vực kết nối giao thông thuận lợi, có rất nhiều dự án đang triển khai. Thủy Sơn còn là một trong 7 vệ tinh quan trọng, phát triển khi Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố.

Vấn đề đặt ra hiện nay là phát triển nông thôn toàn diện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn tới là “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH – HĐH. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Sơn đến năm 2020 được UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, công tác thực hiện quy hoạch được tuyên truyền, triển khai rộng rãi trên địa bàn và bộ mặt nông thôn xã Thủy Sơn có nhiều bước khởi sắc. Hiện xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Vì vậy, việc Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Thủy Sơn đến năm 2030 là việc làm cấp bách và cần thiết trong tiến trình xây dựng nông thôn mới tại khu vực ven đô. Nhằm làm công cụ hỗ trợ về chuyên môn cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết những bất cập còn tồn tại và các nhu cầu phát triển của địa phương, đồng thời là cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn.

Xã Thủy Sơn sẽ là một trong 7 vệ tinh của TP Thủy Nguyên.

Việc quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở phù hợp với thực trạng, phù hợp với điều chỉnh, bổ sung, cập nhật những yếu tố mới để đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương, đảm bảo các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

Trao đổi về nội dung trên bà Lê Thị Mai – Chủ tịch UBND xã cho biết; Thủy Sơn có rất nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên; nằm trong quy hoạch htij trân Núi Đèo, có quỹ đất lớn, địa hình bằng phẳng kết nối giao thông thuận tiện. Hiện nay trên địa bàn có các dự án lớn đã được TP thông qua chủ trương và đang triển khia như; khu đô thị Quang Minh, khu dân cư Gò Gai, Khau Da, Đầm Huyện, có nhiều cảnh quan đẹp của núi, ven sông Hòn Ngọc tạo được sức hút về du lịch đối với đô thị.

Đặc biệt, Thủy Sơn có nguồn lao động dồi dào, có truyền thống lao động sáng tạo. Hiện nay xã đang tiến hành dịch chuyển dần cơ cấu sản xuất từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang dịch vụ thương mại là điều cần thiết. Hướng tới bỏ hẳn nông nghiệp và chú trọng đầu tư vào dịch vụ kinh doanh.

Như vậy, việc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thủy Sơn huyện Thủy Nguyên đến năm 2030 được lập đúng với mục tiêu, nhệm vụ đề ra; phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và quy hoạch kinh tế xã hội địa phương; phù hợp với đặc điểm sinh thái tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong vùng và đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, làm cơ sở để từng bước đầu tư xây dựng nhằm nâng cao cuộc sống người dân.

Điều này cũng đáp ứng được nhu cầu phát triển của một vệ tinh trong thời gian không xa.

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Xã Thủy Sơn sẽ là một trong 7 vệ tinh của TP Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác