Print Thứ Tư, 15/07/2020 09:08 Gốc

Không bị tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, mức lợi nhuận ròng của VNPT vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần 24.202 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kì năm 2019.

Giá vốn hàng bán giảm 8% so với nửa đầu năm ngoái, cùng với việc cắt giảm chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp nên nửa đầu năm, tập đoàn thu về 2.882 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng nhẹ so với con số 2.840 tỉ đồng cùng kì năm 2019.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của VNPT đạt 95.368 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng 54%. Hết quí II, VNPT có 2.300 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 37.500 tỉ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của VNPT tiếp tục giữ mức ổn định với 3.450 tỉ đồng so với 3.200 tỉ đồng cùng kì năm ngoái, trong khi dòng tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư và tài chính tiếp tục ở mức âm, lần lượt đạt âm 3.048 tỉ đồng và âm 1.113 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, tập đoàn dự kiến sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ số VNPT Digital Ecosystem. Đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản, VNPT chú trọng đẩy mạnh phát triển gói Home Combo, gia tăng Arpu trên tập khách hàng hiện hữu…

Đối với tập khách hàng chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp lớn, khối tài chính ngân hàng, VNPT sẽ tập trung phát triển, triển khai các sản phẩm công nghệ thông tin dùng chung qui mô cấp quốc gia.

Trước đó, tại đại hội đại biểu lần thứ XXIV, VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 6 – 8% trong vòng 5 năm tới.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Tập đoàn VNPT đề ra các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể như tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5 – 7%, tăng trưởng lợi nhuận 6 – 8%/năm, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: VNPT vẫn giữ được đà tăng trưởng nửa đầu năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác