Print Thứ Sáu, 17/05/2019 18:02

Ngày 17/5, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phấn đấu vươn lên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đã xuất hiện một số mô hình tiêu biểu như: mô hình “quỹ thăm hỏi nhân dân” và “gia đình cán bộ đảng viên đóng góp trước và đóng góp một lần trong xây dựng nông thôn mới” của chi bộ Quyết Thắng (Đảng bộ xã Đồng Minh); mô hình “1+3” (1 hội viên vận động 3 hộ gia đình) của Hội Cựu chiến binh xã Hiệp Hòa; tủ tài liệu về Bác của chi bộ Quốc Tuấn (Đảng bộ xã Cổ Am); tuyến đường hoa làm đẹp làng quê của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp…

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; tích cực, chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và thu, chi ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức nghiêm túc, trang trọng nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ gắn với triển khai, tuyên truyền nội dung Chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Làm tốt công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, học không đi đôi với làm, triển khai hình thức…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao Huyện ủy Vĩnh Bảo đã nghiêm túc triển khai và có những sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy Vĩnh Bảo cần tiếp tục phát huy cách làm sáng tạo để đạt kết quả tốt hơn. Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt sâu sắc nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chú trọng tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đảng. Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu. Cấp ủy Đảng cần thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị. Tổ chức tốt hơn các phong trào thi đua; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa rộng rãi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo.

Tại hội nghị, 27 tập thể và 48 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Vĩnh Bảo vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương Bích

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Vĩnh Bảo: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác