Print Thứ Tư, 22/05/2019 13:25

Giải pháp công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt đảm bảo cung cấp nước sạch tại Cát Bà trong năm 2019.

Tiện ích thông tin
QR Code | Nguồn tin
QR CODE: Giải pháp cho bài toán nước ngọt tại Cát Bà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Video cùng chuyên mục