Print Thứ Tư, 12/08/2020 11:38 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2307/VP-TL ngày 23/7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 1689/SNN-TS ngày 30/7/2020 về việc quản lý hoạt động khai thác của tàu cá trong vịnh Bắc Bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị một số đơn vị, cơ quan, ban ngành triển khai, phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện thông báo đến người dân, chủ tàu cá của địa phương biết về việc hết hiệu lực của Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở vịnh Bắc Bộ, kể từ ngày 01/7/2020, 100% tàu cá trên địa bàn thành phố chỉ được khai thác hải sản trong vùng biển của Việt nam theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân tiếp tục bám biển, hoạt động sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam; tổ chức thành đoàn, đội khai thác thủy sản để hỗ trợ nhau trên biển; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm túc Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản hướng dẫn Luật, nhất là các nội dung về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo các Phòng, Đồn, Trạm Biên phòng trực thuộc triển khai thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tàu cá thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý, tuyên truyền nhắc nhở ngư dân khai thác đúng vùng quy định, không vượt qua đường phân định vịnh Bắc Bộ khai thác hải sản.

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và các đơn vị chức năng liên quan trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tài liệu đính kèm tải 1689 SNN-TS.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Về việc quản lý hoạt động khai thác của tàu cá trong vịnh Bắc Bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác