Print Thứ Tư, 25/09/2019 09:42

Theo thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai-Sở Tài nguyên Môi trường, từ đầu năm đến nay, các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tạ các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã cấp được 8.494 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình (gọi tắt là giấy chứng nhận), đạt 100% kế hoạch năm 2019.

 Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại địa phương

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã cấp được 508.909 giấy chứng nhận đối với cá nhân, hộ gia đình, đạt 94,5% tổng số thửa cần cấp. Trong đó, khối quận là 188.396 giấy, khối huyện là 320.513 giấy.

Những địa phương cấp giấy chứng nhận với số lượng lớn là quận Lê Chân, Hải An, Kiến An, Ngô Quyền, Dương Kinh; huyện Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, An Dương, Tiên Lãng, An Lão…

Đối với các tổ chức, từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai-Sở Tài nguyên Môi trường cấp được 56 Giấy chứng nhận, đạt 49% kế hoạch năm, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp đến thời điểm hiện tại là 5.790 giấy, đạt 83,9% tổng số thửa cần cấp.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Về đích cấp giấy chứng nhận QSDĐ các hộ gia đình năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác