Print Thứ Sáu, 12/06/2020 06:23 Gốc

Dự án đầu tư, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An là công trình giao thông trọng điểm của quận Kiến An. Khi dự án hoàn thiện, đi vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Triển khai dự án, tính đến nay đã có 41/51 hộ dân và 2 tổ chức đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công. Một số hộ còn lại chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 2 hộ là hộ bà Bạch Thị Yến và ông Nguyễn Chí Dũng đã nhận tiền, bốc thăm tái định cư.

Cần đẩy nhanh công tác GPMB dự án đầu tư, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An.

Để triển khai dự án đúng tiến độ và quy định của pháp luật, ngày 8-6, Chủ tịch UBND quận Kiến An Trần Quang Minh đã chủ trì buổi tiếp công dân tháng 6. Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND quận đã lắng nghe nội dung đơn, kiến nghị của hộ bà Yến và người đại diện cho hộ ông Dũng cùng các ý kiến trình bày của phía luật sư, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, phòng, ban chức năng của quận và phường Trần Thành Ngọ.

Sau khi đã xem xét kỹ các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của các hộ dân, căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 10-6-2020, UBND quận Kiến An đã ban hành thông báo số 237/TB-UBND, về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận tại buổi tiếp công dân tháng 6-2020 như sau:

Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại, UBND quận đề nghị 2 hộ dân nêu trên và luật sư: ủng hộ chủ trương, công trình trọng điểm của quận, chấp hành các quy định của UBND quận, sớm bàn giao mặt bằng để quận triển khai dự án. Trong quá trình GPMB, UBND tiếp tục xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cung cấp, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu có liên quan đến nguồn gốc đất để xác định chính xác, đảm bảo tính khách quan, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

UBND quận đồng ý với đề nghị của các hộ dân về việc chưa thụ lý đơn khiếu nại. Giao phòng TN&MT chủ trì cùng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Kiến An, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Trần Thành Ngọ: tiếp nhận các kiến nghị, thông tin, tài liệu của người dân, luật sư; căn cứ hồ sơ quản lý, tham mưu cho UBND quận xem xét các kiến nghị nếu phù hợp; từ chối các kiến nghị nếu bất hợp lý, không phù hợp, trả lời theo quy định. Tiến hành rà soát, xác định nguồn gốc đất đối với những trường hợp qua xác minh có thay đổi về thông tin; thẩm định, đề xuất quận giải quyết theo quy định.

UBND quận giao Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác GPMB, phối hợp vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Sau khi có kết quả giải quyết của các cơ quan, UBND quận giao Ban Tiếp công dân tham mưu cho UBND quận tổ chức tiếp công dân để trả lời theo quy định…

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Về các kiến nghị của người dân có đất thu hồi thuộc dự án đầu tư, mở rộng ngã 5 Kiến An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác