Print Thứ Sáu, 03/04/2020 22:04 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 16/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và để phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan địa phương triển khai thời gian qua, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Văn phòng Chính phủ đã ra văn bản số 2550/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 về việc Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung cụ thể như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Văn phòng Chính phủ chỉ đạo: Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác