Print Thứ Năm, 25/07/2019 21:04

Sáng 25-7, tại hội trường UBND xã An Đồng, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện An Dương tổ chức hội nghị ra mắt điểm mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn xã An Đồng.

Thực hiện kế hoạch số 194/KH-MT ngày 24-4-2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và kế hoạch số 12/KH- MT ngày 6-5-2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương về triển khai thực hiện Đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” trên địa bàn huyện năm 2019 và triển khai mô hình điểm thực hiện đề án 01/138.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Đồng triển khai ra mắt Mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư”.

Huyện An Dương trao tặng kinh phí lắp camera an ninh thực hiện mô hình

Thông qua triển khai mô hình gắn các hoạt động phòng, chống tội phạm với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn dân cư, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng mọi mặt trong đời sống nhân dân.

Tại hội nghị ra mắt mô hình, Huyện ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương trao tặng 30 triệu đồng giúp xã An Đồng triển khai lắp đặt Camera an ninh trên địa bàn thôn Cái Tắt.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, thông qua quy chế hoạt động; nội dung cam kết hoạt động và các đơn vị triển khai ký cam kết thực hiện mô hình.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác