Print Thứ Hai, 29/03/2021 13:57 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2021 gắn với kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch vận động tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2021 như sau:

Mục đích: Phát động kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức, đơn vị và cá nhân ủng hộ, tài trợ nguồn lực cho Lễ hội; Tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ, tài trợ cho Lễ hội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng bá hình ảnh trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ hội; Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các hoạt động Lễ hội.

Tiếp nhận tài trợ:

– Sở Tài chính Hải Phòng, số tài khoản: 3751.1048999 mở tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng;

– Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, số tài khoản: 3713.0.1009895 tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

Hình thức tài trợ: Tài trợ trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật (sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ cho hoạt động của lễ hội).

Nguồn kinh phí thực hiện vận động tài trợ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa (nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ một phần và nguồn kinh phí xã hội hóa do các Sở, ngành, địa phương, đơn vị huy động). Yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch có trách nhiệm khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung cụ thể để triển khai thực hiện các công việc được giao trong kế hoạch; đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả các nội dung đề ra; thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu, kết quả từ Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhà tài trợ về số lượng sản phẩm và chất lượng.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 82/KH-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Vận động tài trợ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác