Print Thứ Năm, 17/09/2020 19:00 Gốc

UBND thành phố có Quyết định về việc ủy quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Quyết định: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong các trường hợp sau: Hội nghị, hội thảo quốc tế do các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố tổ chức. Hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài được UBND thành phố cho phép hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức. Hội nghị, hội thảo quốc tế do các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được UBND thành phố cho phép hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức.

Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng-Ảnh minh họa.

Thời hạn ủy quyền là 5 năm (kể từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/9/2025). Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Lê

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác