Print Thứ Năm, 26/12/2019 08:11 Gốc

Trong 2 ngày 25, 26 -12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn Chủ tịch lần thứ Hai, khóa IX. Dự hội nghị phía lãnh đạo TW có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm – nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết – nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận TW; Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Phía lãnh đạo Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP; Cao Xuân Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự hội nghị tại Hải Phòng

Trước đó, sáng 25-12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ Nhất Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã khai mạc, thành công tốt đẹp. Tại hội nghị nhiều ý kiến sâu sắc đã được các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch góp ý vào các nội dung trình hội nghị. Hội nghị đã thống nhất đánh giá: năm 2019, MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực tế, chủ động, tích cực, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân. Qua đó, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu khai mạc hội nghị lần 2, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị Ủy ban lần này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cùng với những ý kiến phát biểu, góp ý của các Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực sẽ hoàn chỉnh, ban hành các văn bản quan trọng, có nội dung, tính chất chi phối hoạt động xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2019 – 2024, là cơ sở để triển khai bài bản, kịp thời, khoa học, hiệu quả Nghị quyết, các chương trình Đại hội 9 MTTQ Việt Nam đã đề ra; đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền thành phố phấn khởi thông tin tới các đại biểu một số kết quả nổi bật về KT-XH của thành phố đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố. Đồng thời đồng chí khẳng định có được những thành quả nổi bật đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong đó có vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp.

Hội nghị lần thứ 2 đã xin ý kiến của các đại biểu trong Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đối với một số nội dung quan trọng, gồm: dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch khoá 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực khoá 9; Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9. Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và 8 báo cáo chuyên đề…

Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà MTTQ Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước. Điều đó đòi hỏi có sự đoàn kết, trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ các chiến lược, kế hoạch và đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra. Đồng chí tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận được nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu, đồng thời đề nghị:

Đại biểu góp ý tại kỳ họp

Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH, các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời bám sát thực tiễn đất nước để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2020.

Phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặt trận cần tăng cường vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực, đi đôi với cải tiến phương pháp thực hiện. Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt trận cần chủ động tham gia sâu và tuyên truyền, vận động Nhân dân góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, quản lý điều hành xã hội, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các dự án luật trình Quốc hội trong năm 2020; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu dự hội nghị

Chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp, bảo đảm xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đồng chí tin tưởng rằng trong năm 2020 và những năm tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban TW MTTQ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 2, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác