Print Thứ Năm, 12/10/2023 19:00 Gốc

Ngày 12/10/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 884/NQ-UBTVQH15, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng.

Trước đó, ngày 05/01/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 79/2023/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng.

Ngày 22/8/2023, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 7668-CV/VPTW thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị ngày 22/8/2023 về công tác nhân sự; theo đó Bộ Chính trị đồng ý đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng thôi giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng do đã được phân công công tác khác.

Ngày 04/10/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 879/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng đối với đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 02/10/2023, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 8038-CV/VPTW về nhân sự Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng để bầu kiêm giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng.

Ngày 06/10/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiến hành họp, bầu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác