Print Thứ Tư, 27/04/2022 13:15 Gốc

Sáng 27/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban để đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong quý II năm 2022 và thời gian tới.

Cùng tham dự phiên họp tại trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng: đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 2 tại điểm cầu Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Đóng góp của “kinh tế số” cho nền kinh tế ngày càng tăng

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban, thời gian qua, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu đã có chuyển biến rõ nét, 100% các bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Quyết định về chuyển đổi số, trong đó có phê duyệt Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Đóng góp của kinh tế số cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng, ước tính doanh thu kinh tế số trong quý I/2022 đạt khoảng 53 tỷ USD. Trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỷ USD, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tiếp tục được triển khai tích cực, có hiệu quả, đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống hóa đơn điện tử đã được triển khai toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong quý I/2022, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý 77.732.636 hóa đơn điện tử.

Tốc độ truy cập mạng băng rộng quý I/2022 được cải thiện, cả nước hiện còn 980 thôn lõm sóng băng rộng di động, trong đó, 774 thôn sẽ được các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai phủ sóng trước ngày 30/6/2022.

Hải Phòng hiện gặp một số khó khăn trong thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào hạ tầng số, dịch vụ số…

Cần giải pháp để tạo đồng thuận xã hội trong quá trình Chuyển đổi số

Năm 2022, thành phố Hải Phòng xác định chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện Chuyển đổi số”, đồng thời ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022-2025 với 107 nhiệm vụ. Trong 3 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tổ chức 10 cuộc hội thảo về Chuyển đổi số; đến thời điểm này, Hải Phòng đã triển khai văn bản điện tử liên thông 04 cấp thực hiện đến 100% các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của thành phố. 100% các cơ quan nhà nước sử dụng ký số trong xử lý văn bản điện tử. Triển khai nền tảng Chính quyền điện tử thành phố (LGSP) kết nối các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ, ngành với thành phố. Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4. Triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình đến 100% các xã, phường thị trấn. Hạ tầng băng rộng cố định, băng rộng di động triển khai đến 100% thôn, xóm trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động: 83%; Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang: 78,9%; Mạng truyền số liệu chuyên dùng phủ đạt 99% các cơ quan nhà nước…

Trong quá trình Chuyển đổi số, Hải Phòng hiện đang gặp một số khó khăn cần giải pháp để tạo đồng thuận xã hội cho chương trình; việc thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào hạ tầng số, dịch vụ số, thương mại điện tử; khó khăn trong phổ cập thiết bị thông minh. Việc xác định giải pháp tối ưu cho từng bài toán xây dựng dữ liệu số, chuyển đổi số, lựa chọn giữa số hoá sử dụng nền tảng quốc gia, nền tảng thuê dịch vụ của doanh nghiệp hay triển khai bài toán phần mềm…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp.

Khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế số

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Do đó Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, đây cũng là lĩnh vực được người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương các đơn vị liên quan cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế số; phát triển hạ tầng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực qua việc thúc đẩy hợp tác công tư; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phù hợp tình hình, năng lực và trình độ của Việt Nam; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiểm tra, giám sát thường xuyên để thúc đẩy công việc và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí… Trong đó, việc đầu tư cho chuyển đổi số phải có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những việc có tác động lan tỏa, hiệu quả ngay để triển khai.

Minh Hảo. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số họp phiên thứ hai đánh giá kết quả thực hiện quý I/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác