Print Thứ Ba, 04/01/2022 17:46 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 10298/UBND-TC3 ngày 31/12/2021 về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố.

Tại Văn bản này, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các báo đài tại địa phương tuyên truyền kịp thời những lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định; chuẩn bị và cung cấp những nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.

Giao các sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc khẩn trương triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường phối hợp, hỗ trợ các Chi cục Thuế khu vực, huyện trong công tác tuyên truyền, triển khai hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng các đài, báo địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Xem chi tiết Văn bản số 10298/UBND-TC3 ngày 31/12/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 10298/UBND-TC3

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban nhân dân thành phố giao các ngành, các cấp tăng cường triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác