Print Thứ Sáu, 26/05/2023 19:15 Gốc

Chiều 26/5, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức bắt thăm, nhận vị trí đất ở khi Nhà nước thu hồi thực hiện một số Dự án trên địa bàn huyện: Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 cũ đến cảng cá Mắt Rồng tại xã Lập Lễ; Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 359 tại các xã: Tân Dương, An Lư và Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền tại các xã Thủy Sơn, Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên.

Tại buổi bắt thăm, các hộ dân đã được nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông qua các quy định, quy trình phê duyệt đối với các hộ đủ điều kiện xét giao đất tái định cư; phương án giao đất, tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở và giải thích cụ thể về các vị trí đất bắt thăm đối với từng hộ gia đình.

Đại diện các hộ dân bắt thăm nhận vị trí đất.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động: Có 17 hộ thuộc diện được giao đất tái định cư thực hiện việc bắt thăm nhận vị trí đất ở. Các Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 cũ đến cảng cá Mắt Rồng tại xã Lập Lễ; Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 359 tại các xã: Tân Dương, An Lư và Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền tại các xã Thủy Sơn, Lưu Kiếm: Có 03 hộ thuộc diện được giao đất tái định cư thực hiện việc bắt thăm nhận vị trí đất ở theo đúng phương án đã được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

Các hộ ký thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

Việc tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi đảm bảo nghiêm túc, công bằng, công khai và minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật. Ngay sau khi các hộ dân bắt thăm nhận vị trí đất, các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định./.

Phòng VH&TT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tiếp tục tổ chức bắt thăm, nhận vị trí đất ở khi Nhà nước thu hồi thực hiện một số Dự án trên địa bàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác