Print Thứ Ba, 14/05/2019 17:12

Sáng 14-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội; xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố hiện đại, văn minh; đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra 5 chương trình hành động gồm: Tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề, nội dung chính của dự thảo báo cáo. Đồng thời đóng góp 14 ý kiến vào bản dự thảo. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: đánh giá sâu hơn về sự đóng góp của kiều bào, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; chỉ đạo việc tổ chức, sắp xếp lại Tổ dân phố; bổ sung các mục tiêu cụ thể, chi tiết trong chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ mới để có tiêu chuẩn đánh giá…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các đại biểu để tiểu ban văn kiện tiếp thu, tổng hợp để sửa đổi, bổ sung vào Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác