Print Thứ Ba, 23/07/2019 15:44

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An). Tham gia đoàn giám sát có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa công tác bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp Đình Vũ

Sau khi khảo sát thực địa, Đoàn giám sát nghe báo cáo về công tác thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Đình Vũ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bào vệ môi trường của khu công nghiệp như: hệ thống thu gom nước thải công nghiệp, quan trắc tự động… Nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp với công suất 6.000 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại, kiểm soát nước thải đầu ra qua các thông số: pH, TSS, COD, lưu lượng, hạn chế phát sinh mùi… Nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp được đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt và nước thải của khu công nghiệp, được xử lý bằng công nghệ hóa sinh, đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra sông Bạch Đằng.

Công ty thuê đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt khoảng 80- 90 m3/tháng. Công ty đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị chống tràn dầu, phương án ứng phó sự cố tràn dầu và lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất, phòng cháy chữa cháy của Khu hóa chất hóa dầu.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao về trách nhiệm của doanh nghiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu công nghiệp Đình Vũ. Đồng thời, đánh giá cao việc thường xuyên đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Đoàn giám sát đề nghị, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ tăng cường trồng cây xanh quanh khu xử lý nước thải, thường xuyên công khai kết quả quan trắc, mức độ phát thải tới khu dân cư.

Thời gian tới, Công ty cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết triệt để các vấn đề liên quan tới việc xử lý ô nhiễm mùi từ bãi rác Đình Vũ, hệ thống thoát nước khu đầu đảo, góp phần xây dựng Khu công nghiệp Đình Vũ thành khu công nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Giám sát công tác bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp Đình Vũ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác