Print Thứ Bảy, 14/03/2020 17:28 Gốc

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/3/2020 thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố. Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, ứng phó kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về thực hiện cơ chế hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố khi dịch bùng phát: Hỗ trợ tiền ăn đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly được với mức: 65.000 đồng/người/ngày (thông qua bếp ăn tập thể) và hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền với mức: 65.000 đồng/người/ngày làm việc. Hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu với mức: 45.000 đồng/người/ngày đối với vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra sức khỏe người cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Ảnh minh họa.

Về việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng với kịch bản 200 bệnh nhân dương tính: Thực hiện mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang với tổng kinh phí: 126,743 tỷ đồng. Các trang thiết bị được mua sắm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi hết dịch được bố trí, lắp đặt tại các bệnh viện công lập của thành phố và quận, huyện để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Về việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đáp ứng với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính: Thời gian thực hiện theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Các trang thiết bị được mua sắm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi hết dịch được bố trí, lắp đặt tại các bệnh viện công lập của thành phố và quận, huyện để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Nguồn kinh phí thực hiện tiết kiệm giảm chi 10% trong chi thường xuyên năm 2020, trừ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương (ngoài 10% tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020, gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Một phần từ nguồn Dự phòng ngân sách năm 2020 của thành phố.

Về việc dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn, Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phòng Hải Phòng: Thời gian thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

Về việc dừng tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phòng Hải Phòng: Thời gian thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố ban hành Quyết định phân bổ kinh phí. Chủ trì thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo theo đúng quy định. Chủ trì kiểm tra, rà soát, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố phương án sử dụng tài sản, trang thiết bị đã được mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch để bố trí, lắp đặt tại các bệnh viện công lập của thành phố và các quận, huyện phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sau khi hết dịch.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh toán và quyết toán kinh phí phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cấp kinh phí theo Quyết định của UBND thành phố, tổng hợp quyết toán theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế trình thực hiện việc mua sắm, quản lý trang thiết bị tài sản sau khi mua sắm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Sở Y tế thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng chống dịch theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố thực hiện việc dừng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2020, Lễ hội Nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn, Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phòng Hải Phòng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố thực hiện dừng tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phòng Hải Phòng.

Sở Ngoại vụ bố trí nhân lực làm nhiệm vụ phiên dịch tại các cơ sở cách ly tập trung có người nước ngoài. Sở Công Thương chủ trì lựa chọn, ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu; lập hồ sơ quyết toán gửi về Sở Tài chính để cấp kinh phí theo quy định. Chủ trì thực hiện các nội dung trong Kế hoạch của UBND thành phố về đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/02/2020 đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chủ động bố trí kinh phí địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chủ trì, lập phương án trực chốt tại các vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền. Kiểm tra, rà soát đưa người có nguy cơ lây nhiễm cao vào khu vực cách ly tập trung. Chủ trì việc tổ chức cách ly theo khu vực nếu có dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ người dân tại vùng cách ly tập trung (có dịch), báo cáo UBND thành phố. Chủ trì thực hiện việc tiếp nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, vận chuyển vào khu vực cách ly, phân phát cho các hộ gia đình. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị công an, quân đội trong việc đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong việc điều phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu về khu vực cách ly.

Đối với Công an thành phố, trường hợp có Quyết định của UBND thành phố về việc cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly, phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp với UBND và cơ quan chuyên môn các quận, huyện rà soát, đối chiếu, xác lập số lượng, danh sách người bị cách ly để cấp phát lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân; bố trí lực lượng tham gia các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào vùng cách ly (có dịch) và khu cách ly tập trung. Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong việc điều phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu về khu vực cách ly. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng tăng cường nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các đối tượng mua bán hàng hóa trục lợi trái quy định, đặc biệt tại các địa phương xung quanh các Siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn thành phố.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Bố trí lực lượng tham gia các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào vùng cách ly (có dịch) và khu cách ly tập trung. Tổ chức tiếp nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu, tới trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi có vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của UBND thành phố.

Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

UBND thành phố đề nghị các Sở, ngành, UBND quận, huyện căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Sở Y tế tổng hợp).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ứng phó kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác