Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 16-3, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, thời gian vừa qua, một số sở, ngành địa phương chủ động áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, lúng túng, không đáp ứng được yêu cầu. UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định 846. Rà soát lại quá trình triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở các sở, ngành, địa phương. Sở Thông tin – truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Quyết định 846 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND thành phố trước ngày 23-3.

Dự thảo kế hoạch cần nêu rõ những công việc đã triển khai, tiếp tục triển khai, giao trách nhiệm thực hiện cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, rõ thời gian hoàn thành công việc. Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì đánh giá lại việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 của quận Hồng Bàng và Sở Giáo dục- Đào tạo, sớm kết nối với hệ thống chung của thành phố. Hướng dẫn UBND huyện Bạch Long Vỹ xây dựng và triển khai thực hiện; kiểm tra lại việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND thành phố, bảo đảm các quy định của Chính phủ, yêu cầu cải cách hành chính của thành phố.

Đến nay, thành phố đang xem xét phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và danh mục dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ”; hoàn thành cài đặt, thiết lập hệ thống và đăng ký tên miền hoạt động cho dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.thanhphohaiphong.gov.vn:8089 phục vụ việc truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến của người dân, doanh nghiệp; một cửa điện tử tại địa chỉ: http://motcua.thanhphohaiphong.gov.vn:8088 phục vụ các cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc nộp trực tuyến qua phân hệ dịch vụ công.

Báo Hải Phòng 16/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 còn chậm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác