Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:04

Sáng 10-4, Uỷ ban nhân dân thành phố họp rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp đã nghe các sở, ngành báo cáo về 6 nội dung được phân công chuẩn bị theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của của Hội đồng nhân dân thành phố và 2 nội dung bổ sung trình kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 7); một số nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 8) của Hội đồng nhân dân thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị các sở, ngành cần căn cứ vào Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, căn cứ vào lịch họp của Thường trực HĐND thành phố, tính chất yêu cầu của từng nghị quyết để chuẩn bị và có bước đi phù hợp, có lịch trình cụ thể về thời gian chuẩn bị báo cáo UBND thành phố.

Đối với quá trình chuẩn bị tất cả các dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị với các cơ quan chuẩn bị soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Văn phòng Thành ủy và các ban của HĐND thành phố để đảm bảo lịch trình theo quy chế; giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố để kịp thời trình các dự thảo Nghị quyết với các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét theo quy chế làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP lưu ý, với các văn bản, nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, giao sở Tư pháp và Văn phòng UBND thành phố chủ động phối hơp với các cơ quan soạn thảo để chuẩn bị tất cả các trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

Đối với những văn bản cần phải điều chỉnh về nội dung, thời gian trình, các cơ quan soạn thảo rà soát lại, có báo cáo chính thức với UBND thành phố, chậm nhất đến ngày 15-4 để UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố và cần nêu rõ lý do tại sao phải điều chỉnh.

Đối với những văn bản cấp bách đáp ứng yêu cầu quản lý của thành phố cần bổ sung vào chương trình, các sở, ngành cân nhắc và làm nhanh trình tự, thủ tục báo cáo UBND thành phố để UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét cho ý kiến, cũng chậm nhất đến ngày 15-4 hoàn thành.

Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất kế hoạch từng ngày, đôn đốc các đơn vị để kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Kỳ họp HĐND thành phố với khối lượng công việc nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành cần chủ động rà soát, có kế hoạch chuẩn bị để đảm bảo kịp thời cho nội dung của các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 7) dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7-2018; kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 8) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12-2018.

Hải Hậu – An ninh Hải Phòng 10/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBNDTP họp rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐNDTP năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác