Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:59

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố, đến hết tháng 8/2018, UBND thành phố giao 12.160 nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện; đã hoàn thành 10.142 nhiệm vụ, bằng 83,4%. Trong đó, hoàn thành nhưng quá hạn xử lý 30,42%; hoàn thành đúng hạn 40,14%; hoàn thành nhiệm vụ không có hạn 29,44%. Đang thực hiện 2.018 nhiệm vụ, trong đó, trong hạn xử lý 1.760 nhiệm vụ, đã quá hạn xử lý 258 nhiệm vụ (giảm 35 nhiệm vụ so với kỳ báo cáo tháng trước, bằng 2,12% so với tổng số nhiệm vụ giao và bằng 3,48% so với nhiệm vụ có hạn).

Trong tháng, UBND thành phố ban hành 3 văn bản nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm; 1 văn bản biểu dương; 10 Quyết định khen thưởng do có thành tích đột xuất. 


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp công dân định kỳ tháng 8, ngày 28/8/2018

Ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND thành phố đã kiểm tra tại các Trụ sở UBND các quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, An Dương về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND các quận, huyện theo Lịch tiếp công dân tại Công văn số 1681/UBND-TCD ngày 4/4/2018 của UBND thành phố về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2018. Kết quả cụ thể, tại Phòng Tiếp công dân các quận, huyện được kiểm tra đều bố trí công chức trực ban và công bố công khai lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận, huyện. Tại thời điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND quận Hải An đang tiếp công dân. Tại trụ sở các quận, huyện còn lại, mặc dù không có người dân hoặc người dân đã ra về nhưng lãnh đạo UBND quận, huyện vẫn có mặt tại trụ sở và Phòng tiếp công dân của quận, huyện để trực xử lý công việc.

Đối với nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, kết quả thống kê trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ cho thấy, đến hết ngày 28/8/2018, UBND thành phố được giao 548 nhiệm vụ, còn 60 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn.

haiphong.gov.vn 04/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố và các quận, huyện tổ chức nghiêm việc tiếp công dân định kỳ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác