Print Thứ Ba, 23/07/2019 18:15

UBND thành phố vừa có Văn bản số 4432/UBND-TCD ngày 23/7/2019 về việc trả lời kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết, quận Lê Chân.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng nhận được Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết, địa chỉ: Số 42A, ngõ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nội dung: Đề nghị giải quyết kiến nghị của Hợp tác xã Hữu Nghị, quận Ngô Quyền theo nội dung thống nhất phương án giải quyết tại Biên bản số 361/BB-UBND ngày 21/12/2012 giữa Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố; không công nhận bà Nguyễn Thị Kim Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Hợp tác xã Hữu Nghị.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của các Sở, ngành, địa phương, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Về nội dung đề nghị giải quyết kiến nghị của Hợp tác xã Hữu Nghị, quận Ngô Quyền theo nội dung thống nhất phương án giải quyết tại Biên bản số 361/BB-UBND ngày 21/12/2012 giữa Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố:

Trên cơ sở thống nhất phương án giải quyết tại Biên bản số 361/BB-UBND ngày 21/12/2012 giữa Chủ tịch UBND thành phố và Thanh tra Chính phủ, với nội dung: “UBND thành phố Hải Phòng đã giải quyết vụ việc theo quy định. Nhất trí với phương án thành phố nên xem xét có thể hỗ trợ thêm cho Hợp tác xã Hữu Nghị trong trường hợp thực tế Hợp tác xã vẫn đang hoạt động và gặp khó khăn. UBND thành phố Hải Phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để chấm dứt xem xét giải quyết vụ việc này”. UBND thành phố đã xem xét quyết định hỗ trợ cho Hợp tác xã Hữu Nghị với tổng số tiền là 327.126.496 đồng.

Ngày 28/6/2013, UBND thành phố ban hành Thông báo số 198/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết kể từ ngày 28/6/2013.

Nhận được Đơn đề nghị số 1-11/HN ngày 03/11/2014 của Hợp tác xã Hữu Nghị về việc xin rút số tiền hỗ trợ của UBND thành phố do bà Nguyễn Thị Kim Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ nhiệm – Giám đốc Hợp tác xã Hữu Nghị ký, UBND thành phố có Công văn số 8801/UBND-TD ngày 14/11/2014 giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính, UBND quận Ngô Quyền giải quyết kiến nghị trên của bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Căn cứ đề xuất của Thanh tra thành phố tại Công văn số 449/TTTP-NV4 ngày 8/12/2014 về việc giải quyết kiến nghị của Hợp tác xã Hữu Nghị, nội dung: “Đề nghị UBND thành phố chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ cho Hợp tác xã Hữu Nghị theo Biên bản thống nhất số 361/BB-UBND ngày 21/12/2012 giữa Chủ tịch UBND thành phố và Thanh tra Chính phủ”, ngày 26/12/2014, UBND thành phố có Công văn số 10202/UBND-TD giao Sở Tài chính chủ trì, cùng UBND quận Ngô Quyền căn cứ quy định của pháp luật chuyển trả 327.126.496 đồng tiền hỗ trợ cho Hợp tác xã Hữu Nghị. Ngày 30/01/2015, Sở Tài chính và UBND quận Ngô Quyền đã chuyển số tiền nêu trên cho Hợp tác xã Hữu Nghị.

Tuy nhiên bà Trần Thị Tuyết vẫn liên tục có Đơn kiến nghị, khiếu nại gửi đến các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của thành phố. Để đảm bảo quyền lợi của công dân, ngày 08/6/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã tiếp và có Thông báo số 256/TB-UBND ngày 28/6/2016 kết luận việc khiếu nại, kiến nghị tiếp của bà Trần Thị Tuyết hoặc người đại diện có thẩm quyền về quyền lợi của Hợp tác xã Hữu Nghị là không có cơ sở để giải quyết và giữ nguyên nội dung Thông báo số 198/TB-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố. Đến ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp và chỉ đạo Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết. Ngày 13/6/2019, Thanh tra thành phố có Công văn số 497/TTTP-NV4 báo cáo kết quả kiểm tra rà soát nội dung vụ việc và khẳng định việc khiếu nại, kiến nghị tiếp của bà Trần Thị Tuyết về quyền lợi của Hợp tác xã Hữu Nghị là không có cơ sở để giải quyết.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, bà Trần Thị Tuyết không cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết, trả lời tại các Văn bản của các cơ quan Trung ương và thành phố.

Như vậy, UBND thành phố Hải Phòng đã xem xét, giải quyết theo đúng trình tự quy định và theo đúng nội dung thống nhất giữa Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố tại Biên bản số 361/BB-UBND ngày 21/12/2012; việc khiếu nại, kiến nghị tiếp của bà Trần Thị Tuyết là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về nội dung bà Trần Thị Tuyết không công nhận bà Nguyễn Thị Kim Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Hợp tác xã Hữu Nghị:

Để giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết, UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Công văn số 787/VP-TCD ngày 11/3/2019 của Văn phòng UBND thành phố giao UBND quận Ngô Quyền kiểm tra, rà soát quy trình, trình tự thủ tục tổ chức Đại hội thành viên chuyển đổi của Hợp tác xã Hữu Nghị và việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho Hợp tác xã Hữu Nghị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 08/5/2019, UBND quận Ngô Quyền có Báo cáo số 150/BC-UBND về việc kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục cấp đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã Hữu Nghị, theo đó khẳng định: UBND quận Ngô Quyền đã làm đúng trình tự, thủ tục các bước cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 0047NQ cho Hợp tác xã Hữu Nghị theo đúng quy định pháp luật; bà Nguyễn Thị Kim Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Hợp tác xã hợp pháp.

Thanh tra thành phố đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát và có Công văn số 497/TTTP-NV4 ngày 13/6/2019 thống nhất với kết quả kiểm tra, rà soát của UBND quận Ngô Quyền tại Báo cáo nêu trên.

Như vậy, kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết không công nhận bà Nguyễn Thị Kim Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Hợp tác xã là không có cơ sở.

3. Việc khiếu nại, kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết kéo dài nhiều năm, đã được các cơ quan Trung ương, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, giải quyết theo đúng trình tự quy định; đã cân nhắc các biện pháp hỗ trợ đảm bảo có lý, có tình trên tinh thần công khai, dân chủ. Tuy nhiên, bà Trần Thị Tuyết vẫn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp bà Trần Thị Tuyết và chỉ đạo các cơ quan, địa phương kiểm tra, rà soát vụ việc. Trong quá trình kiểm tra, rà soát vụ việc, bà Trần Thị Tuyết không cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết, trả lời tại các Văn bản của các cơ quan Trung ương và thành phố.

Từ những nội dung nêu trên, căn cứ các quy định pháp luật, hồ sơ vụ việc, kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan, đơn vị và địa phương cho thấy các nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

UBND thành phố chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị và tiếp bà Trần Thị Tuyết về những nội dung nêu trên.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố trả lời kiến nghị của bà Trần Thị Tuyết, quận Lê Chân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác