Print Thứ Bảy, 01/05/2021 15:00 Gốc

Thực hiện Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

UBND thành phố thông báo quy định về thời giờ làm việc cụ thể như sau:

1. Mùa hè: Thời điểm thực hiện từ ngày 1/5 đến ngày 30/9 hằng năm.

– Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30.

– Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

2. Mùa đông: Thời điểm thực hiện từ ngày 1/10 đến ngày 30/4 của năm tiếp theo.

– Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h00.

– Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

Bộ phận “một cửa” Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố thông báo để các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện theo quy định và thay thế các thông báo trước đây của UBND thành phố quy định về thời giờ làm việc.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố thông báo về thời giờ làm việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác