Print Thứ Năm, 07/01/2021 22:00 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 5/1/2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng đối với 286 người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức.

Đối với thời gian tổ chức thi vòng 1, UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thi vòng 1 đảm bảo quy định: trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

Thời gian tổ chức thi vòng 2: UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thi vòng 2 đảm bảo quy định: chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

UBND thành phố giao Hội đồng thi tuyển công chức thành phố căn cứ điều kiện thực tế triển khai tổ chức đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố quyết định tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác