Print Thứ Tư, 18/12/2019 10:36 Gốc

UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra thành phố. UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020; chủ động báo cáo UBND thành phố thời gian, tiến độ triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem Danh sách các cuộc thanh tra năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố dưới đây:

Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố.
Danh sách các cuộc thanh tra năm 2020.
Danh sách các cuộc thanh tra năm 2020.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác