Print Thứ Hai, 04/01/2021 17:46 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách 286 người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử thành phố công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Giao Sở Nội vụ thông báo công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020 và thông báo danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển công chức trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ (số 12 đường Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố phê duyệt danh sách 286 người đủ điều kiện dự tuyển công chức theo biên chế được giao năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác