Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:43

Chiều 12/11, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với Đoàn khảo sát do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn về tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép trên địa bàn thành phố. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, qua thống kê, rà soát đến tháng 10/2018 có 2.164 tổ chức hội đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong đó, hội có phạm vi hoạt động trong thành phố: 112 hội; hội có phạm vi hoạt động trong quận, huyện: 179 hội; hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn: 1.873 hội. Thành phố chưa triển khai thực hiện việc xác định hội có tính chất đặc thù ở cấp quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức hội trên địa bàn thành phố được đa dạng hóa, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật; mối quan hệ phối hợp giữa các hội với cơ quan quản lý nhà nước từng bước được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để hội hoạt động hiệu quả; công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của hội được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn có những hạn chế khó khăn: công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội của các Sở, ngành, quận, huyện chưa phát huy được hết vai trò trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để hội hoạt động; đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về hội còn thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm; việc xác định các loại hình tổ chức hội còn nhiều tranh luận, dẫn đến khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước trong việc phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động xã hội; việc giải quyết các đề nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tham gia xin phép thành lập hội hoặc thành lập tổ chức pháp nhân phi chính phủ trên địa bàn đang là vấn đề khó cho cơ quan quản lý nhà nước do các quy định của pháp luật về lĩnh vực còn thiếu và được ban hành quá lâu, không phù hợp… Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ còn nghe các lãnh đạo các Sở, ngành báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức, hội thuộc nhiệm vụ quản lý của các Sở, ngành.


Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ cám ơn sự tiếp đón và trao đổi các vấn đề liên quan đến việc quản lý để xây dựng Đề án. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các Sở, ngành ngoài việc hoàn thiện bổ sung thêm các nội dung vào báo cáo, thì tiếp tục theo dõi thực trạng các hội đang hoạt động trên địa bàn không được cấp phép mà Công an thành phố nêu trong cuộc họp; cần nêu bật trách nhiệm của Sở, ngành; các Sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với nhau trong công tác quản lý nhà nước với các hội hoạt động trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình thông tin tới Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về công tác quản lý các hội trên địa bàn thành phố: thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ thành phố luôn quan tâm đến công tác và quản lý hội; thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý hội. Qua trao đổi báo cáo, bên cạnh những mặt làm tốt vẫn có những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng quản lý hội, đặc biệt là quản lý hội sau cấp phép và có một số kiến nghị, góp ý với Đoàn công tác. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình trân trọng cám ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ đã dành thời gian quý báu để kiểm tra công tác quản lý hội trên địa bàn, qua đó giúp thành phố đánh giá những mặt làm được và những điều cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác quản lý hội trong thời gian tới.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 12/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác