Print Thứ Sáu, 26/06/2020 16:16 Gốc

Sáng 26/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thi hành luật pháp về xử lý vi phạm hành chính do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/1/2019 thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và là đầu mối tổng hợp báo cáo tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố hiệu quả và thống nhất.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo số liệu báo cáo, đến nay tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố là 12.136 vụ, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng số đối tượng bị xử phạt là 12.094 đối tượng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 12.232 quyết định, giảm 3.418 quyết định so với cùng kỳ năm 2018; số quyết định đã thi hành 11.885 quyết định, giảm 3.347 quyết định so với cùng kỳ năm 2018; số quyết định hoãn, miễn, giảm là 8 quyết định; số quyết định bị cưỡng chế thi hành là 15 quyết định; số quyết định khiếu nại, khởi kiện là 2 quyết định; tổng số tiền phạt thu được là hơn 27 tỷ đồng. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 1.680 đối tượng; tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 1.669 đối tượng… Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, trong năm 2019 trên địa bàn thành phố có 2 trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá công tác thi hành Luật pháp về xử lý vi phạm hành chính được thành phố quan tâm triển khai bài bản, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hàng năm, thành phố đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành, địa  phương triển khai thực hiện tốt công tác này. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện sâu rộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, sai sót kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành khẳng định Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc khách quan, công tâm. Qua kết quả công tác giám sát đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác thi hành Luật pháp về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự giúp đỡ của Đoàn công tác; thành phố tiếp thu kiến nghị của Đoàn công tác bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, gửi Bộ Tư pháp. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bối dưỡng, tập huấn chuyên sâu để các sở, ngành, đơn vị nắm vững các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan quy định cụ thể, thống nhất về cán bộ làm công tác này trong cả nước, quy định thống nhất về kinh phí thực hiện công tác này.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác