Print Thứ Sáu, 27/09/2019 13:43

Sáng 27/9, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện toàn thành phố.

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đạt được nhiều kết quả phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, thành phố đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI); Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo để xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố đã nắm vững nguyên tắc, quan điểm, quán triệt và triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc trong thời kỳ mới; Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả tạo nhiều đột phá; kinh tế – xã hội thành phố phát triển vượt bậc tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng khu vực phòng thủ; lực lượng vũ trang thành phố luôn sẵn sàng chiến đấu góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố Hải Phòng sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác