Print Thứ Ba, 11/08/2020 11:58 Gốc

Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố phê duyệt, chịu sự quản lý của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có hoạt động liên quan.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định, tự đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Hiệp hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội, thông qua Điều lệ, bầu Ban lãnh đạo và hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Năm 2018, UBND thành phố đã có văn bản đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội vận tải hành khách bằng ô tô. Tuy nhiên, sau khi được sự đồng ý nhất trí của Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đã thống nhất đổi tên và thành lập Hiệp hội Vận tải Hải Phòng (bao gồm các loại hình hoạt động vận tải trên địa bàn Hải Phòng).

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố cho phép thành lập Hiệp hội Vận tải Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác