Print Thứ Năm, 16/02/2023 19:20 Gốc

Liên quan đến việc khắc phục vụ cháy chợ Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc họp ngày 13/02/2023, UBND thành phố vừa có Văn bản 319/UBND-NCKTGS chỉ đạo như sau:

Giao UBND quận Hồng Bàng, khẩn trương tổ chức thống kê chính xác, khách quan thiệt hại của các hộ dân; xác định nhu cầu của các hộ để xây dựng phương án bố trí địa điểm kinh doanh, buôn bán cho các hộ kinh doanh tạm thời/trước mắt; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, xác định hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các hộ kinh doanh thuộc gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đề xuất phương án hỗ trợ, sớm báo cáo UBND thành phố. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Công an thành phố bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định nguyên nhân vụ cháy; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà Hải Phòng xây dựng phương án xử lý đối với tài sản cộng do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý; đề xuất UBND thành phố phương án phù hợp theo quy định pháp luật.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng và các đơn vị quan điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, kiểm tra những cơ sở kinh doanh, địa điểm có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là các chợ trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định PCCC và CNCH; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chữa cháy, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Rà soát, đánh giá năng lực và khả năng thực hiện công tác PCCC và CNCH của Công an thành phố để kịp thời điều chỉnh và đề xuất Bộ Công an, UBND thành phố bổ sung trang thiết bị phù hợp với sự phát triển của thành phố.

Giao Sở Công thương phối hợp cùng UBND quận Hồng Bảng trong việc thống kê thiệt hại, đề xuất các biện pháp hỗ trợ để sớm ổn định đời sống cho các hộ kinh doanh. Chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực trạng các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố; xây dựng Đề án sắp xếp chợ truyền thống trên địa bàn thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn trong PCCC và CNCH, đảm bảo quy định của pháp luật; báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2023.

Giao Sở Tài chính phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng xác định cụ thể phương án, số tiền hỗ trợ để sớm ổn định đời sống đối với các hộ kinh doanh; sắp xếp, xử lý tài sản công tại chợ Tam Bạc do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý.

Giao Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND quận Hồng Bàng trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Nhà Hải Phòng đang quản lý. Chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các họng cứu hỏa trên địa bàn thành phố; đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong tháng 03/2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố chỉ đạo việc khắc phục vụ cháy chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác