Print Thứ Sáu, 22/12/2023 09:10 Gốc

UBND Hồng Bàng thông báo việc tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2023 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng theo vị trí việc làm 17 người.

Bậc Mầm non 06 người trong đó:

+ Vị trí giáo viên mầm non: 04 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm Mầm non.

+ Vị trí nhân viên kế toán bậc mầm non: 02 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Bậc Tiểu học 01 người trong đó:

+ Vị trí nhân viên kế toán bậc tiểu học: 01 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Bậc Trung học cơ sở 08 người trong đó:

+ Vị trí giáo viên Toán: 03 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên một trong các ngành: Toán; Toán-Lý; Toán-Hóa; Toán-tin; Toán-Kỹ thuật hoặc Đại học ngành Toán trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

+ Vị trí giáo viên Ngữ Văn: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên một trong các ngành: Ngữ văn; Văn-GDND; Văn-Đoàn đội hoặc Đại học ngành Ngữ văn trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

+ Vị trí giáo viên Hóa: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Hóa học trở lên hoặc Đại học ngành hóa trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

+ Vị trí giáo viên Địa lý: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Địa lý trở lên hoặc Đại học ngành Địa lý trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

+ Vị trí nhân viên kế toán bậc trung học cơ sở: 01 người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

+ Ví trí nhân viên thư viện bậc trung học cơ sở: 01 người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Thông tin-Thư viện.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 02 người trong đó:

+ Vị trí giáo viên Địa lý: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Địa lý trở lên hoặc Đại học ngành Địa lý trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

+ Vị trí giáo viên Lịch sử: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Lịch sử trở lên hoặc Đại học ngành Lịch sử trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/12/2023 đến hết ngày 20/01/2024, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, tại phòng Nội vụ UBND quận Hồng Bàng, số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bà Vũ Minh Thu, chuyên viên phòng Nội vụ quận Hồng Bàng (số điện thoại 093.433.9991, liên hệ trong giờ hành chính).

Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Hồng Bàng kèm thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận năm 2023.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

Mọi chi tiết được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng, theo địa chỉ: https://hongbang.haiphong.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận Hồng Bàng./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND quận Hồng Bàng thông báo về việc tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác