Print Thứ Năm, 11/03/2021 17:30 Gốc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu “Xây dựng và phát triển huyện Cát Hải trở thành trọng điểm kinh tế biển của thành phố, trở thành đảo thông minh, có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; đảo Cát Bà thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia và quốc tế; đảo Cát Hải thành trung tâm dịch vụ cảng biển, trung tâm dịch vụ logistics, khu công nghiệp công nghệ hiện đại; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng huyện Cát Hải lần thứ XII; đáp ứng tình hình phát triển toàn diện của huyện đảo, UBND huyện Cát Hải vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình “Cát Hải 5 An” với các tiêu chí gồm: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; An toàn giao thông; An toàn phòng chống cháy nổ; An toàn các dịch vụ du lịch; An sinh xã hội.

Thị trấn Cát Bà. Ảnh: Đức Nghĩa.

Kế hoạch được ban hành nhằm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện, triển khai mô hình “Cát Hải 5 An”. Huy động sức mạnh tổng hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân không đế tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trong mọi tình huống; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, phức tạp hay điểm nóng trên địa bàn huyện; khắc phục hiệu quả các hạn chế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, duy trì kết quả xóa nghèo, tiến tới xóa hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm…

Cụ thể: về tiêu chí “An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”: Bảo đảm sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng thể chế chính trị, quyền lãnh đạo của Đảng, sự an toàn nội bộ, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm xã hội có trật tự, kỷ cương trong đó Nhân dân sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định…

Tiêu chí “An toàn giao thông”: Phấn đấu không có tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn; hằng năm phấn đấu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương về tai nạn giao thông.

Tiêu chí “An toàn phòng chống cháy nổ”: Không để xảy ra hiện tượng cháy nổ nghiêm trọng trên địa bàn, đảm bảo an toàn về con người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tiêu chí “An toàn các dịch vụ du lịch”: Đảm bảo các dịch vụ du lịch, tàu tham quan Vịnh, tàu nghỉ đêm trên Vịnh, các điểm tham quan an toàn đối với du khách, giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực của các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tiêu chí “An sinh xã hội”: Phấn đấu không còn hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo trên địa bàn. Các gia đình chính sách, người có công được quan tâm, chăm sóc thường xuyên, chu đáo.

Lê Phương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND huyện Cát Hải xây dựng mô hình “Cát Hải 5 An”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác