Print Thứ Tư, 15/01/2020 08:08 Gốc

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Trong năm 2019, UB MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Lê Chân đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra kế hoạch phù hợp, tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm, chủ đề năm của quận.

Nổi bật, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UB MTTQ các cấp từ quận đến phường đã phối hợp cùng chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp được 504/285 ngõ, ngách; lắp đặt 497/432 bóng điện chiếu sáng; trồng mới được 274/200 cây xanh; thi công cải tạo vỉa hè 1.770/12.630m2 gạch lát vỉa hè.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, UB MTTQ quận phối hợp với các phường thực hiện xây, sửa 152/152 nhà đối với các hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn quận Lê Chân không còn đối tượng người có công khó khăn về nhà ở.

Trong năm qua, công tác giảm nghèo, các hoạt động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” được UB MTTQ từ quận đến phường đặc biệt quan tâm chú trọng. Riêng trong năm 2019, UB MTTQ VN quận  đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 635 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 317.200.000 đồng; hệ thống MTTQ các phường cùng chính quyền đã phối hợp tặng quà cho 100% hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 1 tỷ 860 triệu đồng.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Cùng đó, UB MTTQ Việt Nam quận và cơ sở tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; các hội nghị phản biện xã hội; tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình mới được chú trọng xây dựng và nhân rộng; hoạt động giám sát công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường.…

Tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, trong năm 2020, UB MTTQ VN quận Lê Chân tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua;  phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UB MTTQ Vn thành phố và UB MTTQ VN quận biểu dương khen thưởng.

TB

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UB MTTQ VN quận Lê Chân:  Triển khai 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác